Klachtenformulier

In het onderstaande formulier kunt u een klacht of een ongenoegen uiten. Wij nemen uiterlijk binnen 5 dagen telefonisch contact op om de situatie met u te bespreken en om tot een oplossing te komen.

Wij gebruiken uw gegevens alleen voor de afhandeling van uw verzoek. Voor meer informatie hierover kunt u kijken in het privacy statement op deze site.